nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

Rok plný oprav

Protože zub času nelze zastavit, musíme stále opravovat a vylepšovat své prostory tak, abychom našim dětským i dospělým klientům mohli poskytovat služby v příjemném, bezpečném a zdravotně nezávadném prostředí.

Letos se uskutečnilo několik stavebních akcí. Největší péče byla věnována jesličkám. Ty se dočkaly opravy střechy, výměny jídelního výtahu a v neposlední řadě odvlhčení suterénu, které bylo již velmi potřeba.

V hlavní budově na nábřeží 1. máje proběhlo také několik významných úprav. Na začátku roku byla z důvodu zatékání opravena střecha. Na podzim pak následovala oprava čelní části fasády. Budova byla v roce 2002 postižena povodní, která narušila travertinové obložení. Za toto obložení začala zatékat voda a hrozilo, že jednotlivé části obložení začnou odpadat.

Poslední akcí byla výměna podlahové krytiny v kuchyni a výdejně na nábřeží, díky které jsme museli dva týdny provoz stravovacího střediska přesunout do náhradních prostor.

Jsme rádi, že díky podpoře ze strany zřizovatele – města Písek – můžeme postupně vylepšovat prostředí, ve kterém naše služby poskytujeme.

Vaše MSSS