nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

Světový den sociální práce

Každý rok se třetí úterý v březnu slaví Světový den sociální práce. Poprvé byl Světový den sociální práce vyhlášen v roce 1983 Mezinárodní federací sociálních pracovníků.

Letos si tento den připomeneme v úterý  21.3. Cílem Světového dne sociální práce je oslava a propagace přínosu této profese jednotlivcům, rodinám, komunitám i širší společnosti.

Tento den je věnován všem sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Jim všem patří velké uznání a respekt za jejich práci. I my se k tomuto poděkování připojujeme.

Městské středisko sociálních služeb