nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

Velikonoční setkání pro klienty

Ve středu 5.4.2023 jsme pro naše klienty z řad seniorů nachystali velikonoční setkání s kulturním programem. Na začátku všechny přivítala paní ředitelka. Po ní už prostor patřil dětem z 5. mateřské školky na Fügnerově náměstí. Děti pro seniory nacvičily krátké představení s jarními písničkami, jenž klienty jarně naladilo i přes nízké teploty venku. Program pokračoval vystoupením paní Heleny Bulínové a pana Václava Taliána, kteří potěšili seniory hrou na harmoniku.

Před odchodem dostal každý účastník malý dárek. Dárky vyrobily děti ze školní družiny ZŠ J.K. Tyla. Tato drobná pozornost udělala seniorům velkou radost.

Celá akce se nesla v přátelském duchu a pohodové atmosféře. Velký dík patří především dětem z 5. MŠ za hezké vystoupení a žákům ze školní družiny ZŠ J.K. Tyla za krásné výrobky.

Vaše MSSS