nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

Městské středisko sociálních služeb je tu pro Vás již 25 let

Poskytování služeb v oblasti péče o seniory a děti má v Písku mnohaletou tradici. Město tyto služby historicky zajišťovalo a zajišťuje prostřednictvím svých organizací.

Původně byly tyto služby poskytované Městským národním výborem. Po roce 1989 začali představitelé města hledat možnosti, jak změnit organizační formu poskytovaných služeb a přispět k jejich profesionalizaci. 1. 3. 1997 založilo město příspěvkovou organizaci, která nesla název Pečovatelská služba. Později byl název změněn na Pečovatelskou službu města Písku. Další změna organizaci potkala v roce 2005 – do organizace se včlenily Městské jesle a organizace se přejmenovala na Pečovatelskou službu a jesle města Písku. V roce 2008 se organizace sloučila se Stravovacím a společenským střediskem pro důchodce. Pod současným názvem Městské středisko sociálních služeb funguje od ledna 2016.

Cíl organizace se ale nezměnil – usilujeme o poskytování kvalitních a profesionálních služeb. Pro občany města Písku zajišťujeme širokou škálu služeb. Senioři mohou využít pečovatelskou službu, obědy v pěti výdejnách, seniorské taxi Taxík Maxík, sociálně aktivizační služby a v neposlední řadě i masáže a pedikúru. Pro osoby bez přístřeší poskytujeme sociální služby nízkoprahové denní centrum a noclehárny. Jsme provozovateli jedněch ze dvou jeslí v Jihočeském kraji. Jesle poskytují láskyplnou péči pro děti do 3 let.

Pokud nás budete potřebovat, jsme tady pro Vás a Vaše blízké.

S úctou Vaše MSSS