nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

Pečovatelská služba má nový elektroautomobil

V roce 2021 se nám podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na projekt Zlepšení dostupnosti pečovatelské služby, registrační číslo CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016577. V rámci tohoto projektu jsme pro pečovatelskou službu pořídili nový automobil na alternativní paliva. Sice jsme původně plánovali, že novým autem budeme jezdit už v roce 2022, ale vzhledem k situaci na trhu s elektromobily jsme si museli počkat.

V březnu letošního roku nastal ten dlouho očekáváný okamžik a my jsme si převzali do užívání nový elektromobil Peugeot. Součástí předání bylo i důkladné seznámení včetně tréninkových jízd. Momentálně je automobil ve zkušebním provozu a můžete ho spatřit v ulicích města. Slouží pracovnicím terénní pečovatelské služby k dopravě ke klientům.

 Projekt Zlepšení dostupnosti pečovatelské služby je spolufinancován Evropskou unií v programu REACT EU.

Městské středisko sociálních služeb