nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

Pečovatelská služba MSSS získala certifikát kvality

Na podzim loňského roku zažádalo MSSS o certifikaci pečovatelské služby v systému „Značka kvality v sociálních službách“.  Tuto certifikaci uděluje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Jedná se o systém externí certifikace, který je založen na tzv. udělování hvězd. Je postaven na principech dobrovolnosti, transparentnosti a dostupnosti. Posuzování služby probíhalo na základě předem stanovených hodnotících kritériích. Hodnotitelé se zajímali nejen o to, jak je služba zajišťována, ale především je zajímalo, jak kvalitu poskytované služby hodnotí samotní uživatelé.

MSSS prošlo certifikací na výbornou. Získalo Značku kvality v sociálních službách s pěti hvězdami, což je maximální počet. Certifikát potvrdil vysokou úroveň poskytované pečovatelské služby. Podle hodnocení je služba poskytovaná MSSS velmi dobře nastavena a ukázalo se také, že klienti jsou s prací zaměstnanců spokojeni. Velký podíl na získání ocenění mají především jednotlivé pečovatelky, které odvádějí skvělou práci.

Samotné předání Značky kvality proběhlo první únorový den za účasti místostarostky města Písku Petry Trambové, vedoucí odboru sociálních služeb Michaely Baslerové a týmu pracovnic pečovatelské služby.

Jsme velmi pyšní na naše pečovatelky a převzatý certifikát nás opravdu potěšil. Největším vyznamenáním pro nás ale stále jsou spokojení klienti, kteří díky pomoci naší pečovatelské služby mohou zůstávat ve svém domácím prostředí.

Vaše MSSS