nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

Zlepšení dostupnosti pečovatelské služby

Projekt Zlepšení dostupnosti pečovatelské služby byl spolufinancován Evropskou unií v programu REACT EU.

Název operačního programu:Integrovaný regionální operační program
Název projektu:Zlepšení dostupnosti pečovatelské služby
Registrační číslo projektu:CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016577
Číslo výzvy:101. Výzva IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností – SC 6.1 (REACT EU)

Cílem projektu bylo pořízení nového užitkového automobilu pro zajištění poskytování sociální služby – terénní formy pečovatelské služby. Pořízený automobil je na elektrický pohon, čímž naplnil podmínky výzvy.

Realizace projektu přispívá ke zlepšení dostupnosti a zvýšení kvality poskytované sociální služby. Projekt svým zaměřením napomáhá inkluzi sociálně vyloučených osob, či sociálním vyloučením ohrožených osob, případně zdravotně postižených osob.

Co jsme zvládli?

  • Realizace výběrového řízení – Výběrové řízení proběhlo v březnu a dubnu 2022. Vzhledem k rozsahu požadavků na realizaci VŘ jsme využili externího zpracovatele JUDr. Štekla z Plzně. Při vypsání výběrového řízení jsme zjistili, že potenciální dodavatelé neměli o účast zájem z důvodu nemožnosti zaručit požadovaný termín dodání do 30. 9. 2022. Na základě této zjištěné skutečnosti jsme v rámci zadávacího řízení termín dodání prodloužili do 30. 6. 2023 a termín realizace projektu do 31. 7. 2023. Do výběrového řízení se nakonec přihlásil pouze jeden dodavatel. Nový automobil bude Peugeot Partner na elektrický pohon.
  • Podepsání smlouvy s vítězným dodavatelem – Po zajištění všech administrativních náležitostí jsme mohli podepsat smlouvu s vítězným dodavatelem. Smlouva byla podepsána 4.5.2022. Termín dodání automobilu je nejpozději do 30.6.2023
  • Převzetí automobilu do užívání – 10. března 2023 nastal ten dlouho očekáváný okamžik a my jsme si převzali do užívání náš nový elektromobil Peugeot. Stejně jako naše stávající užitkové automobily je v bílé barvě. Je využívám v rámci terénní pečovatelské služby k dopravě pečovatelek ke klientům. Součástí předání bylo i důkladně seznámení včetně tréninkových jízd. Našeho nového přírůstku si velmi ceníme – vyhradili jsme mu parkovací místo v garáži, kde je zajištěno také dobíjení.
  • Zkušební provoz automobilu – Automobil zvládl zkušební provoz. Vzhledem k tomu, že je to náš první elektromobil, museli jsme si na něj chvíli zvykat. První dojmy byly jen pozitivní, do městského provozu je naprosto ideální. Dobíjení automobilu stačí většinou jednou týdně.
  • Zpracování a odevzdání zprávy o realizaci – Zprávu o realizaci jsme podali ve stanoveném termínu. Po kontrole ze strany poskytovatele dotace a drobných doplnění z naší strany byla schválena. Po schválení zprávy jsme se dočkali proplacení dotace.

Co nás ještě čeká?

  • Zprávy o udržitelnosti po dobu 5 let – V následujícím období budeme každý rok předkládat zprávy o realizaci.