nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Aktivní a smysluplné trávení volného času nejen pro seniory

Poslání sociálně aktivizačních služeb

Posláním služby SAS je napomáhat seniorům a osobám se zdravotním postižením k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, podporovat jejich sociální začleňování, prodloužení aktivního a nezávislého života seniorů a rozvoj jejich integrace do společnosti.

Komu jsou sociálně aktivizační služby určeny

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením starší 19 let ohrožené sociálním vyloučením, osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, s trvalým pobytem na území města Písku a fakticky žijící na území města Písku.

Nabídka služeb a poskytované úkony

Čas, četnost a rozsah služby jsou sjednány se zájemcem o službu v rámci osobního jednání, kdy je zjišťována nepříznivá sociální situace oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením, a to z pohledu zájemce a z pohledu sociálního pracovníka.

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
    Zájmové, vzdělávací a volno časové aktivity.
  • Sociálně terapeutické činnosti
    Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
    Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Kolik zaplatím za sociálně aktivizační služby

Všechny sociálně aktivizační služby jsou poskytovány ZDARMA.

Mám zájem o sociálně aktivizační služby

Co je potřeba k objednání sociálně aktivizačních služeb? Spojte se s námi nejlépe telefonicky a vše domluvíme. Probereme s vámi všechny možnosti, termín zahájení poskytování služby, frekvenci a další podmínky.

Kde najdete SAS

Sociálně aktivizační služby jsou Vám k dispozici ve dvou budovách:

Budova MSSS

Telefon

384 972 271
731 140 810
info@mssspisek.cz

Provoz SAS v budově MSSS

středa: 8:00 - 10:00
pátek: 8:00 - 12:30

Adresa: nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek

Budova Topělecká

Telefon

382 213 974
731 140 810
info@mssspisek.cz

Provoz SAS v budově Topělecká

středa: 10:30 - 15:00
čtvrtek: 8:00 - 12:30 / 13:00 - 15:00
pátek: 13:00 - 15:00

Adresa: Topělecká 424, 397 01 Písek