nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

POMÁHÁME KLIENTŮM
S PROŽITÍM PLNOHODNOTNÉHO
ŽIVOTA...

Poskytujeme sociální služby pro seniory,
zdravotně postižené a osoby v krizi.

O MSSS

Pečujeme s úctou a respektem o senioryhendikepované spoluobčany v jejich přirozeném domácím prostředí, aby si co nejdéle mohli zachovat soukromí, navyklý způsob života a společenské zázemí. 

Vytváříme podmínky pro plnohodnotný a harmonický život klientů, podporujeme je v rozvoji zručnosti, schopností a vědomostí a usilujeme o zachování jejich vlastní identity, osobní integrity a nezávislosti.

Současně pomáháme i osobám v tísni překlenout jejich aktuální situaci a pomoci jim ke zpětné integraci do společnosti.

Naší nedílnou součástí jsou i jesle pro děti ve věku od jednoho roku do tří let.

Z NAŠICH SLUŽEB

Poskytujeme klientům podporu a pomoc takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále ve vlastním sociálním prostředí a mohli si tak zachovat navyklý způsob života.
Nabízíme osobám v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením aktivní a smysluplného trávení volného času.
Poskytujeme obědy seniorům a lidem v invalidním důchodu III. stupně s trvalým pobytem na území města Písku. Stravování je možné v pěti různých jídelnách.
Do jeslí jsou přijímány děti ve věku jednoho až tří let na základě pořadníku. Dítě může být přijato do jeslí i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita zařízení.
Speciální taxík pro seniory nad 70 let a držitele průkazu ZTP a ZTP/P. Službu je možné využít po předchozím objednání nejpozději jeden pracovní den přede dnem objednávané jízdy.
Poskytujeme přenocování a zázemí hygieny osobám bez přístřeší a podporu při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Kapacita noclehárny je osm lůžek + jedno lůžko pro invalidní osobu.
Umožňujeme osobám bez přístřeší poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a také možnost přípravy stravy z vlastních surovin. Pomáháme překonat jejich nepříznivou situaci.
Hledáte práci? Chtěli byste doplnit náš tým spolupracovníků? Podívejte se na naše aktuálně nabízená volná pracovní místa. Třeba hledáme právě vás!

AKTUÁLNĚ

Dnes je den vysvědčení a loučení se spolužáky, kamarády, školou...I v jesličkách se dnes loučíme s dětmi,…
Zobrazit detail
Babičky připravily pexeso, které si s dětmi zahrály. Paní učitelky nám všem připravily malou svačinku v podobě…
Zobrazit detail
Dnes byla na programu vycházka do centra, cílem Prácheňské muzeum a expozice ryb. Dětičky vše prozkoumaly a…
Zobrazit detail
Další pokračování společných setkávání žáků ZŠ J.K.Tyla a našich klientek Sociálně aktivizační služby přineslo nové úkoly-od puzzle…
Zobrazit detail
Dnešek se přímo nabízel ke spojení trénování paměti, obdivování soch z písku a seznamování se s historií…
Zobrazit detail
Naše jarní trasa do kavárny Spago už patří k tradici, tak se i letos tety s dětičkami…
Zobrazit detail
Dnes nás pan Jiří Hladký provedl po okolí Písku z pohledu umístění křížků a křížů. Jako vždy…
Zobrazit detail
Další výprava v rámci programu pro seniory a osoby se sníženou mobilitou zavedla naše klienty osvědčenou trasou…
Zobrazit detail