nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

JESLE MĚSTA PÍSKU

Pro děti ve věku jednoho až tří let

O našich jeslích

Do jeslí přijímáme děti zpravidla od jednoho roku do tří let na základě pořadníku. Dítě může být přijato do jeslí i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita zařízení. V našich jeslích se věnujeme každému dítěti individuálně a klademe důraz na citovou výchovu dítěte i rozvoj jeho dovedností.

Při vstupu do našich jeslí na Vás dýchne atmosféra pohody, porozumění a tvořivosti. Věříme, že se u nás Vaše děti budou cítit spokojené.

Jak to u nás chodí

Snažíme se pro děti vytvořit příjemné prostředí s dostatkem hraček a láskyplného vedení. Děti rozvíjíme po stránce nejen  tělesné, rozumové a citové, ale i pracovní, výtvarné nebo např. hudební.

Dále je učíme jak fungovat v kolektivu ostatních dětí, základním hygienickým návykům, slovní zásobě a rozvoji řeči, pohybové aktivitě, čímž podporujeme jejich zdravý růst. Vedeme zájmové kroužky, chodíme na výstavy, slavíme svátky, navštěvujeme pohádková představení aj. Více o činnostech dětí i kompletní pravidla poskytování služeb a chodu jeslí se dozvíte v níže uvedených dokumentech.

Jesle jsou v provozu po celý rok. Výjimkou jsou měsíce červenec, srpen a prosinec, kdy zaměstnanci jeslí čerpají řádnou dovolenou. Informaci o přesných termínech uzavření jeslí najdete na našich www stránkách v sekci aktuálně nebo Vám termín osobně sdělíme přímo v jeslích.

Náš den v jeslích

Snažíme se děti připravit na pravidelné denní činnosti tak, jak zpravidla budou nebo by měly fungovat v běžném denním režimu.

 • 1
  Příchod dětí do jeslí, volné hry
 • 2
  Ranní cvičení
 • 3
  Osobní hygiena, dopolední svačina
 • 4
  Zájmové činnosti v kombinaci s volnou hrou
  (výtvarná výchova, hudební a daší...)
 • 5
  Osobní hygiena, oblékání, pobyt venku
 • 6
  Osobní hygiena, oběd, ukládání dětí ke spánku
 • 7
  Spánek dětí, osobní hygiena
 • 8
  Odpolední svačina
 • 9
  Hry a činnost podle volby dětí, postupné propouštění dětí

Stravování dětí

Pro děti připravujeme celodenní stravu v souladu se zásadami zdravé výživy včetně pitného režimu. Strava je přizpůsobena svým složením a úpravou věku dětí podle platných norem. Jesle nemají povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování.

Stravu připravujeme ve vlastní kuchyni a podáváme jí 3x denně (dopolední svačina 8:15 hod. – 8:45 hod. / oběd 11:00 hod. – 11:30 hod. / odpolední svačina 14:00 hod. – 14:30 hod.)

Kolik zaplatím za služby jeslí

Měsíční poplatek:2.000 Kč (hradí se v celkové výši bez ohledu na dobu nepřítomnosti dítěte v jeslích)
Stravné:40 Kč / den (úhrada za skutečně odchozené dny)

Měsíční poplatek a stravné za uplynulý měsíc se hradí prostřednictvím bankovního terminálu bezhotovostně, přímo v jeslích.
Platba probíhá v určené dny  - termíny stanovuje vedoucí jeslí vždy na začátku školního roku.

Jak se zapsat do pořadníku pro přijetí dítěte do jeslí

Do jeslí jsou děti přijímány na základě pořadníku. Dítě může být přijato do jeslí i v průběhu roku, pokud to umožňuje kapacita jesliček.
Při zápisu do pořadníku nejprve předloží zákonný zástupce rodný list dítěte,  následně obdrží níže uvedené formuláře a od vedoucí jeslí se doví všechny potřebné informace (základní formuláře si můžete stáhnout i vytisknout a vyplnit je v pohodlí doma, zbylé tiskopisy s vámi projedná osobně vedoucí jeslí).

Kde naše jesle najdete

Telefon

382 213 547
peslova@mssspisek.cz

Provoz jeslí

PO - PÁ: 6:00 - 16:30

Adresa jeslí: Erbenova 1810, 397 01 Písek

Prostory jeslí

Společná práce a výrobky dětí z jeslí