nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
IČ: 00512338 / datová schánka: kzzk3mp

Týden sociálních služeb

Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás. Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.

Od 2. do 8. října je již po patnácté vyhlášen Týden sociálních služeb. V České republice působí více než 2100 poskytovatelů sociálních služeb. Ti své služby poskytují přibližně 700 000 klientům, kterým pomáhají řešit jejich nepříznivou sociální situaci. Umožňují lidem žít běžným životem – aby mohli pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost.

Městské středisko sociálních služeb se k Týdnu sociálních služeb připojilo. Zájemcům z řad široké veřejnosti nabízí možnost návštěvy naší organizace a představení jednotlivých služeb.

MSSS poskytuje čtyři sociální služby, které jsou určeny pro různé cílové skupiny. Pečovatelská služba a sociálně aktivizační služby jsou určeny pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Tyto služby poskytuje na nábřeží 1. máje 2142. V případě pečovatelské služby nabízíme samozřejmě i terénní formu, která je zajišťována v domovech klientů.

Další dvě sociální služby jsou určeny pro jsou osoby bez přístřeší, jedná se o sociální službu noclehárna a nízkoprahové denní centrum. Obě tyto služby sídlí v Sedláčkově ulici 450 v Písku.

Pokud máte zájem se s našimi službami blíže seznámit, rádi Vás ve dnech 2. – 6. října přivítáme v našich prostorách. Svoji návštěvu si prosím zarezervujte na telefonním čísle 382 213 974.